Human is the best capital
BLOG
03 Oktyabr 2019
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİQƏRAR № 423Bakı şəhəri, 27 sentyabr 2019-cu ilDövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun yaradılması və Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 13 iyun tarixli 1607-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 24 iyul tarixli 1347 nömrəli Sərəncamının 1.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:1. Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondu yaradılsın.2. “Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun Əsasnaməsi” təsdiq edilsin (əlavə olunur).Azərbaycan Respublikasının Baş NaziriNovruz MəmmədovMənbə: https://cabmin.gov.az/az/document/4039/Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 27 sentyabr tarixli 423 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.Dövlət Əməyin Mühafizəsi FondununƏSASNAMƏSİ1. Ümumi müddəalar 1.1. Bu Əsasnamə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 221-ci maddəsinin birinci və dördüncü hissələrinə əsasən hazırlanmışdır və Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun (bundan sonra - Fond) idarə olunması və onun vəsaitlərindən istifadə edilməsi qaydalarını tənzimləyir.1.2. Fondun məqsədi ölkədə əməyin mühafizəsi sahəsində vahid dövlət siyasətinə uyğun olaraq həyata keçirilən əməyin mühafizəsi tədbirlərinə maddi-texniki dəstək verməkdən ibarətdir.1.3. Fondun idarə edilməsi Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (bundan sonra - Nazirlik) tərəfindən həyata keçirilir.2. Fondun vəsaitinin formalaşdırılması və ondan istifadə2.1. Fondun vəsaiti aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılır:2.1.1. istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığortanı həyata keçirən sığortaçıların könüllü ödəmələrindən;2.1.2. müəssisələrin və vətəndaşların könüllü ödəmələrindən və başqa ödəmələrdən.2.2. Fondun vəsaiti Nazirliyin büdcədənkənar xüsusi xəzinə hesabında yığılır və Nazirlik bu vəsaitlər üzərində sərəncam verir.2.3. Fondun vəsaitlərindən istifadə bu Əsasnamənin 2.7-ci bəndində nəzərdə tutulan xərc istiqamətlərinə uyğun olaraq, Nazirlik tərəfindən hər il üçün təsdiq olunan gəlir və xərclər smetası əsasında həyata keçirilir.2.4. Maliyyə ilinin sonuna Fondun hesabında qalan xərclənməmiş vəsait növbəti ilin xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir və bu Əsasnaməyə uyğun olaraq istifadə edilir. 2.5. Fondun vəsaiti Azərbaycan manatı və xarici valyutalarla formalaşdırılır.2.6. Fondun vəsaiti bu Əsasnamədə nəzərdə tutulmayan məqsədlərə istifadə edilə bilməz.2.7. Fondun vəsaitindən aşağıdakı istiqamətlərdə istifadə olunur:2.7.1. əməyin mühafizəsi üzrə elmi tədqiqat işlərinin maliyyələşdirilməsinə;2.7.2. əməyin mühafizəsi üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasına;2.7.3. əməyin mühafizəsi normaları, standartları və qaydalarının hazırlanmasına;2.7.4. əməyin mühafizəsi sahəsində təbliğat və maarifləndirmə işlərinə;2.7.5. əməyin mühafizəsi sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının maddi-texniki bazasının yaradılmasına və inkişafına (o cümlədən, texnoloji qurğuların, cihazların, avadanlıqların, nəqliyyat vasitələrinin, qeyri-maddi aktivlərin, mal-materialların və ləvazimatların alınmasına, əsaslı və cari təmirinə);2.7.6. əməyin mühafizəsi sahəsində nəzarət və monitorinqlərin təşkilinə və həyata keçirilməsinə;2.7.7. Nazirliyin işçilərinin kollektiv və ya fərdi qaydada mükafatlandırılmasına;2.7.8. əmək münasibətləri, məşğulluq, sosial müdafiə və təminat sahəsində dövlət və regional proqramların hazırlanmasına və yerinə yetirilməsinə.2.8. Fondun vəsaitlərindən istifadə olunması haqqında ilin yekunlarına görə hesabat Nazirlik tərəfindən hazırlanaraq, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunur.2.9. Fondda olan vəsaitlərdən səmərəli istifadə olunmasına Nazirlik və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən nəzarət edilir. 
23 Sentyabr 2019
Gulsafa Abdullayeva yazır...Məqaləmi yazmağa başlayarkən, mövzu ilə əlaqəli bilikləri toplayarkən, dəqiqələrin və hətta saatların belə tez keçməsinə olan təəccübümü gizləmək istəmədiyim üçün yazdığım hər misranı yenidən təkrar-təkrar oxuyuram. Oxuduğum hər sətirdə daha da çox həyəcanlanıram. Qısacası bu yazı heç bitməsin istəyirəm. Gəlin sizinlə İnsan Resurslarına sehrli bir səyahətə çıxaq!İnsan Resursları ilə bağlı öz fikirlərimə keçmədən öncə İnsan Resurslarının nə olduğu, tarixçəsi, şirkətlərdə hansı işləri yerinə yetirdiyi və s. haqqında bəzi önəmli fikirləri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm.İnsan Resursları nə deməkdir və tarixiHR ifadəsi – ingilis dilindəki “human resource” ifadəsinin qısaldılmış formasıdır. Mənası insan resursları deməkdir. “Human resource” ifadəsi elmdə ilk dəfə – Amerikalı iqtisadçı John Commons tərəfindən (1862-1945) özünün 1893-cü ildə yazdığı “Distribution of Wealth” (Sərvətin bölüşdürülməsi) adlı kitabında işlədilmiş, lakin Commons sonralar bu terminin elmi əsaslarını inkişaf etdirməmişdir. “Human resource” ifadəsini müasir anlamda isə – Amerikanın Yale Universitetinin professoru, iqtisadçı və sosioloq – Edward Wight Bakke (1903-1971) öz məqalələrində işlətmişdir. Yale Əmək və İdarəetmə Mərkəzinin direktoru kimi Edward Wight bir sıra kitablar yazmışdır.İnsan Resursları 1800-cü illərin sonunda Sənaye İnqilabı ilə birlikdə torpaqdan mexanikaya keçməsi periodunda və bu qəbildən olan hadisələrin nəticəsində meydana gəlmişdir. Müəssisələrdə heyətin idarə olunmasına maraq Qərb ölkələrində sənayeləşmə ilə paralel inkişaf etmişdir. Bu inkişaf Avropa ölkələri ilə müqayisədə ABŞ-da daha əvvəl başlamışdır. Frederick Winslow Taylor (1856-1915) ilk Insan Resursları mütəxəssislərindən biri olaraq qəbul edilir və “Dijital Taylorism” nəzəriyyəsinin banisidir.“İnsan Resursu” sözü növbəti dəfə Peter Drucker tərəfindən 1954-cü ildə nəşr olunmuş “The practice of management” kitabında istifadə edilmişdir. Drucker bu əsərində idarəetmə funksiyalarını; işi idarə etmək, rəhbərləri idarə etmək və işçiləri idarə etmək kimi açıqlamışdır. Bir sözlə, İnsan resursları – təşkilatın və ya müəssisənin istehsal və xidmət sahələri üzrə qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün istifadə etdiyi əsas resurslardan biridir.Bəs İnsan Resurslarının İdarə edilməsi nə deməkdir?İnsan Resurslarının idarə edilməsi , hal-hazırda standart kadr menecmenti ( heyətin, personalın, kadrların idarə edilməsi) anlayışının yerinə istifadə edilən müasir bir termin olmasına baxmayaraq, bir çox mütəxəssis və tədqiqatçıya görə isə bu termin kadr menecmenti anlayışından əsaslı şəkildə fərqlənir.İnsan Resurslarının idarə olunmasının vəzifəsi şirkətin məqsədini və strategiyasını müəyyənləşdirməkdən başlayır. İnsan bir qaynaqdır bir nəticə deyil. Şirkət tərəfindən çatmaq istənilən hədəf doğru müəyyən olunarsa həm doğru insanları seçmək həm də bir məqsəd uğrunda şirkət olaraq hərəkət etmək çox daha asan olacaq.İnsan Resursları şirkətin bütün işçilərinin bilik, bacarıq, təcrübə, xarakter və performanslarıyla bərabər ortaya qoyduqları bütün işlərin cəmidir. İnsan qaynağı şirkətin ən dəyərli qaynağıdır. İnsan resurslarının idarə olunması isə müəssisələrin işə qəbul və daha münbit insan qaynağı yaratması ilə bərabər mövcud olan insan qaynağını ən səmərəli və effektiv şəkildə istifadə edə bilməsidir. Bu nöqteyi-nəzərdən baxdığımızda İnsan Resursları İdarə olunmasının iki əsas məqsədi olduğunu deyə bilərik:Səmərəliliyi artırmaqİş şəraitində effektivliyi artırmaqla rəqabətdə üstünlüyə nail olmaq.İnsan Resurslarının İdarə olunmasını əsas 3 başlıq altında nəzərdən keçirək. Bunlar İşə qəbul, Performansın idarə olunması və Personalın idarə olunmasıdır. Növbəti yazılarımda bununla bağlı daha detallı izahatlar verəcəm, bügun isə qısa şəkildə açıqlayım:İşə qəbul: İnsan Resursları deyərkən ümumiyyətlə ilk hətta tək ağla gələn işə qəbul prosesidir deyərdim. Çünki doğru pozisiyaya doğru resursu təyin etmək bir şirkət üçün ən kritik işdir.Performansın idarə olunması: Professional mütəxəssisi işə qəbul etmək hər şey demək deyil, eyni zamanda bu işçidən yüksək nəticələr də əldə etmək lazımdır. Şirkət mədəniyyətindən tutmuş iş saatlarına qədər çox fərqli və buna təsir göstərən bir çox mühüm amillər vardır.Personalın idarə olunması: Bu başlığa İnsan Resurslarının idarə olunmasının “qaranlıq tərəfi” də deyə bilərik. Şəxsi işlərin toplanması, məzuniyyət-ezamiyyyət təqvimlərinin hazırlanması, əmək haqqı hesablanması və s. kimi sənədlərlə iş bölməsidir.İnsan Resurslarının idarə edilməsi sadəcə işçilər üçün deyil, eyni zamanda müəssisənin rəhbər vəzifələri üçün də əhəmiyyətlidir.İnsan Resurslarına mənim baxışım?“Bir insanın dəyəri, qabiliyyət və bacarıqlarının çoxluğuna görə deyil, onları necə istifadə edəcəyinə əsasən ölçülməlidir. ” La Rochefoucauld“Ən güclü insan, özünü daha çox sayda insanın yerinə qoya biləndir. ” Jane AdamsDüşünürəm ki, yuxarıda qeyd etdiyim aforizmlər niyə bu peşənin seçilməsi ilə bağlı fikirlərimi daha açıq şəkildə ifadə edir. Mənim fikrimcə, İnsan Resursları, insanın sahib olduğu bilik və bacarıqların ən yaxşı şəkildə dəyərləndirilməsidir. Ədəbiyyata “Hiring the right person to the right job” olaraq keçən bu anlayış İnsan resurslarının İşə qəbul, Seçmə – Yerləşdirmə” mərhələsində özünü çox aydın şəkildə büruzə verir. Güclü bir şirkət ancaq və ancaq rəhbər ilə işçi arasında qurulan sağlam, möhkəm əlaqələr nəticəsində mümkündür. İnsan Resursları bir növ körpünün baş memarıdır. Bəs necə olmalıdır bu körpünün baş memarları? Sualıma ilk cavab olaraq deyə bilərəm ki, bir İnsan Resursları rəhbəri ilk növbədə səbrli olmalıdır. Bir şirkətdə mükəmməl rəhbər-işçi əlaqələrini qurmaq, İR sistemlərini qurmaq və idarə etmək heç də az zaman aparmır. Yəni bu da o deməkdir ki, bir İR menecerinin sərf etdiyi zəhmətin qarşılığını ala bilməsi üçün aylar yox hətta illər lazımdır. İnsan Resursları “gizli qəhrəmanlar”-dır deyərdim. Bir sözlə, İR menecerinin vəzifəsi hər şeydən öncə fədakarlıq və səbr sahibi olmaqdan başlayır. Digər bir anlayış isə “İnsan”-dır. Hər nə qədər “İnsanlarla ünsiyyətdə yaxşıyam İR mütəxəssisi olmaq istəyirəm, ya da insanları çox sevirəm İR mütəxəssisi olmaq istəyirəm” cümlələrini düşünmək və səsləndirmək bu peşəni seçmək üçün məntiqli bir səbəb deyil deyə düşünsəm də dolayı yollardan haradasa əlaqəsi var deyərdim. Adı ifadənin özündə də qeyd olunduğu kimi “İnsan Qaynağı” hər şeydən öncə insanı çox yaxşı dərk və izah etməklə başlayır. İnsanların ehtiyaclarını və düşüncələrini birbaşa anlaya bilmək çox vacibdir. Həm rəhbərlik və digər struktur bölmələrlə düzgün ünsiyyət əlaqələrini qurmaq, həm də rəhbər-işçi əlaqələrinin düzgün qurulmasında vasitəçilik etmək İR-nin ən önəmli vəzifələrindən biridir. Yəni bu sahədə çalışan və ya çalışmaq istəyənlər “İnsan əlaqələri” faktorunu gözardı etməməlidirlər. Qısacası, İnsan Resurslarının təməl işi “İnsan”dır.Məqaləmin əvvəlindən sonunadək məqsədim İnsan Resurslarını sizə tanıtmaq idi. Tarixçəsindən, İR-nın nələr etdiyi, niyə bu peşənin seçilməsi ilə bağlı araşdırdım, topladım və yazdım. Bu sehrli səyahətdə mənə yoldaşlıq etdiyiniz üçün təşəkkürlər!
21 Sentyabr 2019
“Məşğul şəxslər barədə məlumatların əldə olunması, reyestrə daxil edilməsi, reyestrin aparılması və ondan istifadə Qaydası”nın təsdiq edildiAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİQ Ə R A R № 415Bakı şəhəri, 19 sentyabr 2019-cu il“Məşğul şəxslər barədə məlumatların əldə olunması, reyestrə daxil edilməsi, reyestrin aparılması və ondan istifadə Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 1196-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 24 avqust tarixli 233 nömrəli Fərmanının 1.1.5-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:1. “Məşğul şəxslər barədə məlumatların əldə olunması, reyestrə daxil edilməsi, reyestrin aparılması və ondan istifadə Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).2. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.Azərbaycan Respublikasının  Baş NaziriNovruz MəmmədovQaydaları yüklə: https://cabmin.gov.az/az/document/4032/
18 Sentyabr 2019
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 16 sentyabr tarixli 411 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.Yeni iş yeri və ya boşalan iş yeri barədə məlumatların elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi Qaydası və Forması1. Ümumi müddəalar1.1. “Yeni iş yeri və ya boşalan iş yeri barədə məlumatların elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi Qaydası və Forması” (bundan sonra - Qayda) “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra - Qanun) 18.3-cü maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və yeni iş yeri və ya boşalan iş yeri barədə məlumatların Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (bundan sonra - Nazirlik) Mərkəzləşdirilmiş Elektron İnformasiya Sisteminin (bundan sonra - MEİS) “Məşğulluq” altsisteminə (bundan sonra - MAS) daxil edilməsi qaydasını və formasını müəyyən edir.1.2. Bu Qaydada istifadə olunan əsas anlayışlar Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, “Məşğulluq haqqında” və “İşsizlikdən sığorta haqqında” qanunları ilə müəyyənləşdirilmiş mənaları ifadə edir.2.Yeni iş yeri və ya boşalan iş yeri barədə məlumatların əldə olunması və MAS-a daxil edilməsi2.1. İşəgötürənlər yeni iş yeri yarandığı və ya iş yeri boşaldığı gündən ən geci 5 (beş) iş günü müddətində əməkhaqqı göstərilməklə bu barədə məlumatı “Elektron hökumət” və ya Nazirliyin “e-sosial” internet portallarından istifadə etməklə MAS-da formalaşdırılmış “Vakansiya Bankı”na daxil edirlər.2.2. Qanunun 7.2-ci maddəsinə əsasən MAS işəgötürənlərin əmək müqaviləsi bildirişi və vakansiya bankının məlumatları əsasında hər bir işəgötürən üzrə ştat vahidlərinə dair cədvəl yaradır.2.3. İşəgötürənlər boş olan iş yerlərini ləğv etdikdə, ştat vahidlərinə dair cədvəldə nəzərə alınması məqsədilə Nazirliyə bu barədə 5 (beş) iş günü müddətində rəsmi məlumat verməlidirlər. 2.4. Bu Qaydanın 2.3-cü bəndində göstərilən müddətdə məlumatlar Nazirliyə təqdim edilmədiyi halda, həmin iş yeri MAS tərəfindən vakansiya bankına daxil edilir. 2.5. İşəgötürənlər yeni iş yeri və ya boşalan iş yeri barədə məlumatları MAS-a bu Qaydanın 1 nömrəli əlavəsinə uyğun daxil edirlər.Azərbaycan Respublikasının Baş NaziriNovruz MəmmədovMənbə: https://cabmin.gov.az/az/document/4028/“Yeni iş yeri və ya boşalan iş yeri barədə məlumatların elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi Qaydası və Forması”na  ƏlavəYeni iş yeri və ya boşalan iş yeri barədə məlumatların elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi forması:1. vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi2. işəgötürənin adı*3. təşkilati hüquqi forması*4. mülkiyyət növü (dövlət, özəl, bələdiyyə)*5. iqtisadi fəaliyyət növü **6. ünvanı (şəhər/rayon, küçə) *7. elektron poçt ünvanı (olduğu halda)8. telefonu9. yeni iş yeri və ya boşalan iş yerinin sayı10. yeni iş yeri və ya boşalan iş yeri, vəzifə (peşə)11. yeni iş yeri və ya boşalan iş yerinin faktikiyaradıldığı ünvan12. əmək müqaviləsinin müddəti:- müddətli;- müddətsiz13. əmək stajı tələbi14. iş vaxtının növləri:- tam iş vaxtı;- natamam iş vaxtı;- qısaldılmış iş vaxtı15. əməkhaqqının məbləği (manat)16. tələb olunan təhsil səviyyəsi:- ümumi orta təhsil;- tam orta təhsil;- peşə təhsili;- orta-ixtisas təhsili;- ali təhsil:- bakalavriat;- magistratura;- doktorantura;- tələb olunmur17. tələb olunan peşə (ixtisas)18. iş yeri üzrə əmək funksiyası19. ixtisas üzrə zəruri bilik, bacarıq və səriştələr20. digər bilik, bacarıq və səriştələr21. vəzifənin (peşənin) tutulma şərtləri:- müsabiqə əsasında;- müsahibə əsasında;- yoxdur22. yeni iş yeri və ya boşalan iş yerinə cəlb edilmiş şəxslərin sayı* MEİS-dən əldə edilən məlumatlarQeyd. ** İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə bölgü:A kənd təsərrüfatı meşə təsərrüfatı və balıqçılıqB mədənçıxarma sənayesiC emal sənayesiD elektrik enerjisi qaz buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizatE su təchizatı çirkli suların və tullantıların təmizlənməsiF tikintiG topdan və pərakəndə ticarət avtomobillərinin və motosikletlərinin təmiriH nəqliyyat və anbar təsərrüfatıI yaşayışın təşkili və ictimai iaşəJ informasiya və rabitəK maliyyə və sığorta fəaliyyətiL daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlarM peşə elmi və texniki fəaliyyətN inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsiO dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminatP təhsilQ əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsiR istirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyətS digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsiT ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti; fərdi istehlak üçün ev təsərrüfatlarınınistehsal etdiyi mal və xidmətlərə dair fəaliyyətU toxunulmazlıq hüququ olan təşkilatların fəaliyyəti
13 Sentyabr 2019
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİQ Ə R A R № 400 Bakı şəhəri,9 sentyabr 2019-cu il“Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları sahəsində dövlət monitorinqinin həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 31 may tarixli 1153-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 213 nömrəli Fərmanının 1.1.20-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:1. “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları sahəsində dövlət monitorinqinin həyata keçirilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).2. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1- ci bəndinə uyğun edilə bilər.Azərbaycan Respublikasının  Baş NaziriNovruz MəmmədovMonitorinqin həyata keçirilməsi qaydası : https://cabmin.gov.az/az/document/4015/
09 Sentyabr 2019
Əmək qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi işləri çərçivəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış, “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” yeni qanun layihəsində Məcəlləyə “Ailə vəzifələri olan işçi” anlayışının əlavə edilməsi də nəzərdə tutulur.Məcəllənin 3-cü maddəsinə nəzərdə tutulan əlavədə “Ailə vəzifələri olan işçi” anlayışı “himayəsində olan uşaqlarla, eləcə də həkim məsləhət komissiyasının rəyinə əsasən qulluğa və köməyə həqiqətən ehtiyacı olan digər ailə üzvləri (atası, anası, babası, nənəsi, əri (arvadı), uşaqları (o cümlədən övladlığa götürülənlər), doğma və ögey bacıları və qardaşları, nəvələri, ərinin (arvadının) valideynləri, qardaşları,  bacıları) ilə münasibətdə ailə vəzifələri olan kişi və qadın işçi” kimi təqdim edilir.Bununla paralel olaraq Əmək Məcəlləsinin “Əmək münasibətlərində ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi” adlanan 16-cı maddəsinə əlavə edilərək müəyyən ediləcəkdir ki, əmək münasibətlərində digər amillərlə yanaşı “ailə vəzifələri” amilinə görə də ayrı-seçkiliyə yol verilməsin.Qeyd olunan dəyişiklikdə məqsəd milli qanunvericiliyin ölkəmizin qoşulduğu Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Kişi və qadın işçilər - ailə vəzifələri olan işçilər üçün bərabər imkanlar və bərabər rəftar haqqında" 156 nömrəli Konvensiyasına uyğunluğunu tam təmin etməkdir.Mənbə: http://sosial.gov.az/post/2593
08 Sentyabr 2019
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİQ Ə R A R № 380Bakı şəhəri, 3 sentyabr 2019-cu il“Əlilliyi olan şəxslərin iş yerlərinin standartları”nın təsdiq edilməsi barədə “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 31 may tarixli 1153-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 213..nömrəli..Fərmanının 1.1.15-ci yarımbəndinin. Icrasını təmin etmək. məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:1.“Əlilliyi olan şəxslərin iş yerlərinin standartları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).2. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1- ci bəndinə uyğun edilə bilər.Azərbaycan Respublikasının Baş NaziriNovruz MəmmədovƏlilliyi olan şəxslərin iş yerlərinin standartları: https://cabmin.gov.az/az/document/3981/
26 Avqust 2019
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edildiAzərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 1196-VQ nömrəli Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alır:Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2, I kitab, maddə 202, № 3, maddələr 397, 403, 429, № 4, maddələr 631, 647, 654, № 5, maddələr 835, 846, № 6, maddələr 997, 1010, № 7, maddələr 1247, 1249, № 10, maddə 1608, № 11, maddələr 1769, 1774, 1781, 1783, 1786, 1788, № 12, maddələr 1984, 2000, 2009, 2024, 2049; 2017, № 1, maddə 21, № 2, maddələr 139, 147, 152, 162, № 3, maddələr 331, 344, № 5, maddələr 698, 701, 734, 749, 754, № 6, maddələr 1020, 1033, 1036, № 7, maddələr 1273, 1296, 1297, 1299, № 11, maddələr 1964, 1966, 1969, 1979, № 12, I kitab, maddələr 2214, 2217, 2220, 2233, 2237, 2240, 2253, 2256, 2266; 2018, № 1, maddə 19, № 2, maddələr 160, 162, 163, № 3, maddələr 383, 401, 404, № 4, maddə 646, № 5, maddələr 857, 860, 862, 876, 883, № 6, maddələr 1153, 1188, № 7, I kitab, maddələr 1435, 1437, 1438, № 10, maddə 1963, № 11, maddələr 2188, 2191, 2214, 2217, 2231, № 12, I kitab, maddələr 2473, 2475, 2499, 2507, 2512, 2522; 2019, № 1, I kitab, maddələr 4, 6, 15, 18, 23, 44, № 3, maddələr 374, 389, № 4, maddələr 579, 581, 587, 595; Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 29 mart tarixli 1534-VQD nömrəli, 9 aprel tarixli 1558-VQD, 1561-VQD, 1562-VQD nömrəli, 3 may tarixli 1577-VQD, 1583-VQD nömrəli, 17 may tarixli 1595-VQD nömrəli, 13 iyun tarixli 1609-VQD nömrəli, 27 iyun tarixli 1627-VQD nömrəli qanunları) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:1. 43.1-ci maddəyə “538-1,” rəqəmlərindən sonra “540.5,” rəqəmləri əlavə edilsin.2. 194-cü maddənin dispozisiyasında “əlillərin, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərin və sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan digər” sözləri “sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən” sözləri ilə əvəz edilsin və “, yaxud dövlət büdcəsinə vəsait köçürülməməsinə” sözləri çıxarılsın.3. 523-cü maddənin “Qeyd” hissəsində “işsiz statusu almış” sözləri “işaxtaran və ya işsiz kimi qeydiyyata alınmış” sözləri ilə əvəz edilsin.4. 540-cı maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:“Maddə 540. Məşğulluq haqqında qanunvericiliyin pozulması540.1. İşəgötürən tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma), həmin orqanın göndərişi ilə işə qəbul edilənlər, o cümlədən kvota üzrə işə qəbul edilənlər və işdən çıxarılanlar haqqında aylıq hesabatların təqdim edilməməsinə görə -üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.540.2. İşəgötürən tərəfindən yeni iş yeri yarandığı və ya iş yeri boşaldığı gündən ən geci 5 (beş) iş günü müddətində əməkhaqqı göstərilməklə bu barədə məlumatların müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada və formada mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminə daxil edilməməsinə görə -beş yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə edilir.540.3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) göndərişi təqdim edildiyi gündən işəgötürən tərəfindən ən geci 5 (beş) iş günü müddətində boş iş yerinin tutulub-tutulmaması ilə bağlı qərarın müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təqdim edilməməsinə görə -üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.540.4. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, işəgötürənin təşəbbüsü ilə istehsalın səmərələşdirilməsi, əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsi, müəssisənin ləğv edilməsi, işçilərin sayının və ya ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq işçilərin sərbəstləşdirilməsinin işəgötürən tərəfindən müvafiq həmkarlar ittifaqı orqanlarına əvvəlcədən (azı 3 ay əvvəl) yazılı məlumat verilmədən və ya işçilərin hüquqlarının və mənafelərinin gözlənilməsi barədə onlarla danışıqlar aparılmadan həyata keçirilməsinə görə -beş yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə edilir.540.5. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4.6–4.8-ci maddələrinin tələblərinin dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları tərəfindən pozulmasına görə -vəzifəli şəxslər əlli manatdan yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər yüz manatdan iki yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.”.5. 576-cı maddə üzrə:5.1. adına və 576.1-ci maddəsinə “Azərbaycan” sözündən əvvəl “Azərbaycan Respublikasında işaxtaran və işsiz şəxslərin işə düzəlməsi, habelə” sözləri əlavə edilsin;5.2. aşağıdakı məzmunda 576.3-cü və 576.4-cü maddələr əlavə edilsin:“576.3. Azərbaycan Respublikasında işaxtaran və işsiz şəxslərin işə düzəlməsində, habelə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlməsində vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslər tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada və formada iş üçün müraciət edən və işlə təmin olunan şəxslərin sayı barədə məlumatların müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təqdim edilməməsinə görə -beş yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə edilir.576.4. Azərbaycan Respublikasında işaxtaran və işsiz şəxslərin işə düzəlməsində, habelə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlməsində vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslər tərəfindən toplanılmış informasiya ehtiyatlarına dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanla (qurumla) elektron qaydada qarşılıqlı məlumat mübadiləsinin təmin edilməməsinə görə -beş yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə edilir.”.İlham ƏliyevAzərbaycan Respublikasının PrezidentiMənbə: https://president.az/articles/34086
25 Avqust 2019
SHRM Instructor's Top 20 Test Tips: Part 2Last month, we published the first 10 test preparation and test-taking tips to help guide you on your certification journey. Here is the final set of tips. Of course, neither I nor SHRM nor anyone else can guarantee your exam results. But I hope that the two articles together produce a valuable roadmap to help you reach your goal.11.   HR means action!In the modern era of HR, we are expected to get things done and make things happen, to be proactive partners and leaders in our organizations—not sit and wait to be told what to do. The exam reflects this. Look for answers in which you are expected to act.12.   Use the strikethrough function and other tools that help you focus. Strike through "distractors," which are answers you believe to be incorrect. Eliminating incorrect options improves your focus on the remaining options, which may increase your chances of selecting the correct answer. Learn how to use strikethrough with the tutorial available on Prometric's website (requires Adobe Flash Player version 10.2.0 or later) and practice using the test-taking system before your exam date.13.   Use the flag function. Not sure what the answer is? Mark the question with a flag so you can return to it later. As you warm up through the exam, you may pick up hints from other questions and answers, or some piece of critical knowledge may get knocked loose from your memory, and you'll be able to come back to the flagged item. (How to use flags is something else you'll learn on the Prometric tutorial.)14.   Use the calculator. You don't have to do math in your head. There's a built-in calculator, so use it. (Practice using the calculator, too, on the Prometric tutorial.)15.   Use scratch paper. Scratch paper is provided by the testing center, so use it. Capture things while they are still in your short-term memory. Writing things down helps you see what you're doing, so scratch paper can also be useful for completing math calculations even if you use the calculator.16.   Know HR math processes. While we're discussing calculations, keep in mind that the four multiple-choice answers offered for a math question will often reflect how the numbers in the question itself are used. For example, if the question involves the numbers 4 and 3, the answers to choose from might be: 7 (4 plus 3); 1 (4 minus 3); 12 (4 multipliedby3); or 1.3 (4 dividedby 3). Learn the processes required for HR math.17.   Look for differentiator words in the questions. When you see differentiators—"least," "best," "quickest," "most important" and so on—use them to guide your analysis. These words require you to distinguish between a pretty good answer and the best answer.18.   Approach absolutes in the answers with caution. When you see absolutes—"all," "always," "only," "never" and the like—beware! Absolutes in HR are unlikely and are just as unlikely to be correct answers on the exam. After all, how many things have you encountered in your career that are always or never true?19.   Answer every question. Not answering is a bad idea: Don't leave questions unanswered. There's no penalty if you answer incorrectly—points are not taken away—so take a guess. It can't hurt, and you might guess correctly. (Of course, if you think you can guess your way through the whole exam, guess again! Refer to the very first test tip in Part 1, which discusses how many hours of preparation time you should plan for.)20.   Watch your time. Keep your eye on the timer at the top of your screen. Don't dwell on one question for too long; in doing so, you might run out of time, sacrificing your chances of answering other questions correctly later. Remember, you have four hours to answer 160 questions, an average of one-and-a-half minutes (90 seconds) per question. Pace yourself.I promised you 20 tips, but here's a bonus!21.   Don't second-guess yourself. Your first answer is usually correct, so don't change an answer once you've completed a question unless you have a very good reason to do so. There's no need for concern, for instance, if you've chosen the same multiple-choice letter for several answers in a row—say, three or four consecutive "B" answers. Don't go back and change any of them because you're afraid that the "B" repetition means one must be wrong. That's not an indicator of anything! Your choices are either correct or incorrect based on your understanding of each question and its answer options.I assure you that because the SHRM certification exam is very challenging, it's incredibly rewarding when you pass! If you succeed, you'll be thrilled to add SHRM-CP or SHRM-SCP after your name on your business card, LinkedIn profile, e-mail signature and everywhere else!Here's to your success!By Adam R. Calli, SHRM-SCP
21 Avqust 2019
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının QanunuAzərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 8 (I kitab), maddə 583; 2001, № 7, maddə 454, № 9, maddə 576, № 12, maddə 734; 2002, № 5, maddə 249, № 12, maddə 707; 2003, № 8, maddə 425, № 12 (I kitab), maddə 671; 2004, № 1, maddə 1, № 11, maddə 887, № 12, maddə 980; 2005, № 2, maddə 61, № 8, maddə 688, № 12, maddə 1081; 2006, № 12, maddələr 1005, 1026; 2007, № 1, maddə 4, № 6, maddə 597, № 8, maddə 745, № 11, maddə 1053, № 12, maddə 1192; 2008, № 7, maddə 602, № 11, maddə 960; 2009, № 7, maddə 506; 2011, № 1, maddə 14, № 7, maddələr 588, 603, № 12, maddə 1115; 2012, № 6, maddələr 500, 513, № 7, maddə 652, № 9, maddə 841, № 12, maddə 1226; 2013, № 2, maddə 91, № 4, maddə 366, № 11, maddə 1278, № 12, maddələr 1483, 1486, 1495; 2014, № 2, maddələr 94, 98, № 6, maddə 608, № 7, maddə 770, № 8, maddə 957, № 10, maddə 1158, № 12, maddə 1525; 2015, № 1, maddə 11, № 12, maddə 1433; 2016, № 2 (I kitab), maddə 207, № 3, maddələr 396, 402, № 5, maddə 848, № 6, maddələr 973, 974, 1015, № 7, maddə 1245, № 10, maddə 1603, № 11, maddələr 1752, 1792, 1793, № 12, maddələr 2001, 2037, 2046; 2017, № 2, maddə 146, № 5, maddələr 695, 723, 737, № 6, maddə 1055, № 7, maddə 1304, № 8, maddə 1509, № 12 (I kitab), maddələr 2219, 2251, 2270; 2018, № 2, maddə 149, № 5, maddə 863, № 6, maddə 1193, № 7 (I kitab), maddələr 1414, 1427, № 10, maddə 1962, № 11, maddələr 2186, 2210, № 12 (I kitab), maddələr 2498, 2509; 2019, № 1, maddə 30, № 4, maddə 590; Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 29 mart tarixli 1551-VQD nömrəli, 9 aprel tarixli 1559-VQD və 1562-VQD nömrəli, 3 may tarixli 1575-VQD və 1584-VQD nömrəli qanunları) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:1.1. 22-1.1-ci maddədə “50 faizi” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən hissəsi” sözləri ilə əvəz edilsin;1.2. aşağıdakı məzmunda 22-1.3-cü maddə əlavə edilsin:“22-1.3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) bu Qanunun 22-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan mənbələr hesabına gəlirlərinin faktiki daxilolmalarının məbləği büdcə sistemi haqqında qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada proqnozlaşdırılan gəlirlərinin məbləğindən az olduqda, bu fərq hər il üçün Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi haqqında qanunu ilə təsdiq edilən dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan daxilolmalardan artıq daxil olan vəsait (neft-qaz sahəsində fəaliyyət göstərən vergiödəyiciləri (podratçılar), “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun mədaxil mənbələri üzrə daxilolmalar, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş qaydada şəhər və rayonlar üzrə vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan daxilolmalardan büdcə ilinin sonuna artıq daxil olan vəsaitin onların sərəncamında saxlanılan və istifadəsinə verilən hissəsi istisna olmaqla) hesabına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) hesabına köçürülür.”.1.3. 102.1.14.15-ci maddəyə “hərbi qulluqçulara” sözlərindən sonra “, hakimlərə” sözü əlavə edilsin;1.4. 102.1.17-ci maddədən “və hakimlərə” sözləri çıxarılsın.Maddə 2. Qanunun qüvvəyə minməsi2.1. Bu Qanunun 1.1-ci və 1.2-ci maddələri 2019-cu il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.2.2. Bu Qanunun 1.3-cü və 1.4-cü maddələri 2019-cu il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.İlham ƏliyevAzərbaycan Respublikasının PrezidentiBakı şəhəri, 12 iyul 2019-cu il.Mənbə: https://president.az/articles/34052 
21 Avqust 2019
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının QanunuAzərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci və 16-cı bəndlərini rəhbər tutaraq, “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 1196-VQ nömrəli Qanununun icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alır:1. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 4, maddə 213; 2001, № 3, maddə 143, № 6, maddə 362, № 11, maddələr 672, 679, № 12, maddə 731; 2002, № 1, maddə 2, № 5, maddə 241, № 6, maddə 328; 2003, № 1, maddələr 9, 23; 2004, № 1, maddə 10, № 2, maddə 57, № 3, maddə 133, № 6, maddə 413, № 7, maddə 505, № 9, maddə 672, № 12, maddə 981; 2005, № 3, maddə 151, № 4, maddə 278, № 7, maddə 560, № 10, maddə 874, № 11, maddə 1001, № 12, maddə 1094; 2006, № 3, maddələr 220, 222, № 5, maddə 385, № 11, maddə 923, № 12, maddələr 1004, 1025, 1030; 2007, № 5, maddələr 401, 437, № 6, maddə 560, № 8, maddə 756, № 11, maddələr 1049, 1053; 2008, № 3, maddə 156, № 7, maddələr 600, 602, № 10, maddə 887, № 11, maddə 960; 2009, № 2, maddə 48, № 5, maddə 294, № 6, maddə 399, № 12, maddələr 949, 969; 2010, № 2, maddələr 70, 75, № 4, maddə 275; 2011, № 1, maddə 11, № 2, maddələr 70, 71, № 6, maddə 464, № 7, maddə 598; 2012, № 11, maddə 1054; 2013, № 2, maddələr 89, 101, № 11, maddə 1268; 2014, № 2, maddə 92, № 10, maddə 1162, № 11, maddə 1339, № 12, maddə 1527; 2015, № 2, maddə 97, № 3, maddə 250, № 6, maddə 680; 2016, № 2 (I kitab), maddələr 190, 201, № 5, maddə 847, № 11, maddə 1767; 2017, № 6, maddələr 1031, 1048; № 12 (I kitab), maddələr 2187, 2189; 2018, № 1, maddə 13, № 6, maddə 1155, № 7 (I kitab), maddələr 1380, 1408, № 12 (I kitab), maddə 2532; 2019, № 1, maddə 35, № 4, maddə 570; Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 29 mart tarixli 1551-VQD nömrəli və 9 aprel tarixli 1562-VQD nömrəli qanunları) 12-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin “x” bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və həmin hissəyə aşağıdakı məzmunda “ı” bəndi əlavə edilsin:“ı) “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulan vəzifələrin həyata keçirilməsini təmin etmək.”.İlham ƏliyevAzərbaycan Respublikasının PrezidentiBakı şəhəri, 12 iyul 2019-cu il.Mənbə: https://president.az/articles/34050 
16 Avqust 2019
SHRM Instructor's Top 20 Test Tips: Part 1Advice on preparing for and taking the SHRM certification examTime commitment. People who have succeeded on the SHRM certification exam report investing between 120 to 160 hours in their preparation. (That's a solid month: four weeks at 40 hours a week.) You might spend as little as 60 hours or as much as 180 hours—adjust as needed. But remember that hours alone aren't a guarantee of success; the time needs to be well-spent. Keep this in mind as you build your study plan. Look for moments you can steal—use your lunch break to work online in the SHRM Learning System, go out to your car and read a little, and never be without your flashcards (more on that below). It all adds up.Practice questions. The more practice questions you answer, the better prepared you'll be. Some of my students have found non-SHRM resources like study apps Quizlet and Kahoot to be helpful in this area.Explanations of answers. The online SHRM Learning System has many practice questions for both the SHRM-CP and SHRM-SCP practice module exams and finals. After you answer the questions, you'll see explanations for why the correct answers are correct and why the others are wrong. This will help you refine your thinking.No shortcuts. A word of warning: While practice exams are helpful, they're not a replacement for studying and learning. Some students become overconfident when they repeatedly take practice exams and see their scores improving—but they aren't learning the content, they're just memorizing those exams! Don't mislead yourself. You've got to do the reading, attend the classes, take notes and study them. On this exam (as in life!), there are no shortcuts to success.Flashcards. Become best friends with your flashcards. Whether you choose to print them out and cut them up or download them to an e-reader, always have them with you. That way, you can make good use of small bits of unexpected available time—waiting for a meeting to begin, standing in line at the store, etc. Flashcards help you remember concepts and definitions. If you understand a concept and know a definition, you've got a shot at answering an exam question correctly. (Flashcards are not enough on their own. But if you don't know a concept or definition when you're taking the exam, your chances of answering a question correctly are low.)Learning through stories. Throughout history, humanity has always learned through stories, whether sharing ancient lore around a fire or tales from a pulpit. People retain lessons when they can connect to them. Knowing the story behind SHRM exam content can be helpful as well. For example, there are stories behind key employment laws and court cases. What happened to Willie Griggs that made Griggs v. Duke Power a landmark decision? Why is what happened to the namesake of the Lilly Ledbetter Fair Pay Act relevant today? While the SHRM certification exams won't test you on such stories per se, you might encounter related questions. If knowing the stories helps you retain the knowledge, search online and read all about them.Discussions and study groups.SHRM Connect is an online community for SHRM members to discuss all kinds of HR topics. Search for the "SHRM Certification Prep Group." For those of you who like to work in a study group, you might be able to find or start one in your area using this platform. Plus, it's a good networking opportunity—a double payoff.Now that you've read some tips on test preparation, here are a few tips for test taking:Trial run. A tutorial available on Prometric's website (available here; requires Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater) allows you to try out the test-taking platform before you take the actual test. Do a generic mini-test to use the highlight, strikethrough and flag functions and more. Becoming familiar with the system before the day of the exam will improve your confidence greatly.Long questions. It's easy to get distracted by all the information in situational judgment test items or long narrative questions on the exam. Stop to identify what the question truly is. Be sure to pick out the exact question you're being asked to answer.Multipart questions. If you encounter a block of text on the exam followed by multiple questions relating to it, different parts of that text will be useful for answering different questions. Use the highlight function to mark what stands out to you—what is relevant to each question—one by one. Erase the highlight when you've answered the question, then highlight the new material that relates to the next question and so on.
15 Avqust 2019
“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edildiAzərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 16-cı bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:Maddə 1. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 3, maddə 208, № 12, maddə 1019; 2007, № 12, maddə 1194; 2008, № 4, maddə 254, № 6, maddə 464, № 7, maddə 602, № 8, maddələr 699, 710; 2009, № 6, maddələr 395, 399, № 11, maddələr 877, 879; 2010, № 7, maddə 579; 2011, № 4, maddə 267, № 6, maddə 465, № 7, maddə 597, № 12, maddə 1109; 2012, № 11, maddələr 1037, 1044; 2013, № 3, maddə 223, № 5, maddə 485, № 6, maddələr 608, 614; 2015, № 5, maddə 494; 2017, № 5, maddə 676, № 7, maddə 1289, № 10, maddə 1776, № 12 (I kitab), maddə 2193; 2018, № 5, maddə 865, № 12 (I kitab), maddə 2504; 2019, № 2, maddə 205, № 3, maddə 380; Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 23 aprel tarixli 1565-VQD və 1568-VQD nömrəli qanunları) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:1.1. 6-1-ci maddədə “1 mart tarixindən 160 manat” sözləri “1 oktyabr tarixindən 200 manat” sözləri ilə əvəz edilsin;1.2. 29.1-ci maddədə “və fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınan pensiya kapitalı” sözləri çıxarılsın;1.3. aşağıdakı məzmunda 29.1-1-ci maddə əlavə edilsin:“29.1-1. Sığortaolunanların fərdi hesabının sığorta hissəsində qeydə alınan pensiya kapitalı ildə bir dəfə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunan istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən indeksləşdirilir.”.Maddə 2. Bu Qanun 2019-cu il oktyabrın 1-dən qüvvəyə minir.İlham ƏliyevAzərbaycan Respublikasının PrezidentiBakı şəhəri, 12 iyul 2019-cu il.Mənbə: https://president.az/articles/33997 
11 Avqust 2019
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİQ Ə R A R № 349 Bakı şəhəri, 8 avqust 2019-cu il“İşədüzəlmədə vasitəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin reyestrinin aparılması qaydası və həmin hüquqi şəxslərə dair tələblər”in təsdiq edilməsi haqqında “Məşğulluq haqqında”Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 1196-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 24 avqust tarixli 233 nömrəli Fərmanının 1.2.1-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:“İşədüzəlmədə vasitəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin reyestrinin aparılması qaydası və həmin hüquqi şəxslərə dair tələblər” təsdiq edilsin (əlavə olunur).Azərbaycan Respublikasının  Baş NaziriNovruz MəmmədovƏTRAFLI: https://cabmin.gov.az/az/document/3935/ 
11 Avqust 2019
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİQ Ə R A R № 350Bakı şəhəri, 8 avqust 2019-cu il“Məşğulluq sahəsində nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 1196-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 24 avqust tarixli 233 nömrəli Fərmanının 1.1.12-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:1. “Məşğulluq sahəsində nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).2. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.Azərbaycan Respublikasının Baş NaziriNovruz MəmmədovƏTRAFLI: https://cabmin.gov.az/az/document/3937/
HRclub.az
TEL: +994552200822
site by