İR Sənədləşməsinin auditi
Əsas səhifə / İR Sənədləşməsinin auditi

İR SƏNƏDLƏŞMƏSİNİN AUDİTİ

"HRCLUB" MMC tərəfindən fərdi sahibkarlar və hüquqi şəxslərə “Kadr sənədləşməsinin auditi” xidməti təklif edilir. Biznesdə maliyyə və hüquqi risklərin müəyyən edilməsi, onların qarşısının alınması və risklərin minimum endirilməsi üçün peşəkar mütəxəssislərdən ibarət komanda ilə biznes subyektinin auditi həyata keçirilir. Kadr auditinin nəticələri əsasında yaranan informasiya, təşkilatın və müəssisənin fəaliyyətində kadrların idarəedilməsi sistemində mövcud olan nöqsanları operativ sürətdə aşkar etməyə və təshih edilməsi yollarını müəyyənləşdirməyə imkan verir.

Ümumi göstəricilər

Sənəd, Kitab və Sual gösətiriciləri

  • 500+Elektron sənəd
  • 100+Elektron kitab
  • 1000+Sual-Cavab