Kapital
  • 584
  • 0

Balansimı necə öyrənmək olar


Cavablar

Hal-hazırda heç bir məlumat əlavə olunmayıb.

Cavab yaz


Ümumi göstəricilər

Sənəd, Kitab və Sual gösətiriciləri

  • 500+Elektron sənəd
  • 100+Elektron kitab
  • 1000+Sual-Cavab