6 günlük iş qrafiki ilə bağlı
  • 632
  • 1

Salam, hər vaxtınız xeyir. Bizim müəssisə 6 günlük iş qrafiki ilə işləyir. Həftə 7,7,7,7,7 və 5 saatdan ibarət iş günü ilə çalışır. Qanunvericilik 6 günlük iş qrafiki ilə işləyən müəssisələrə istirahət günündən öncəki gün 6 saatdan çox işləməyə icazə vermir. Əgər həftədə 2 bayram varsa B,B,7,7,7,5 yoxsa B,B,7,7,7,6 kimi tabeli qursam daha uyğun olar? Hansı qrafik daha uyğun olar. B,B,7,7,7,5 yoxsa B,B,7,7,7,6 ?


Cavablar

  • Maddə 108. 2. Altıgünlük iş həftəsi ilə işləyən müəssisələrdə bilavasitə səhərisi gün istirahət günü olan iş gününün müddəti 6 saatdan çox ola bilməz. ZƏKA MƏMMƏDZADƏ, fikir verdiniz maddəyə - səhərisi gün istirahət günü olan iş gününün müddəti 6 saatdan çox ola bilməz.Sizin yazınızda amma əvvəldir. 7775BB

    Теймурова Сабина


Cavab yaz


Ümumi göstəricilər

Sənəd, Kitab və Sual gösətiriciləri

  • 500+Elektron sənəd
  • 100+Elektron kitab
  • 1000+Sual-Cavab