Qanunvericilik
Əsas səhifə / Qanunvericilik
2020–2025-ci illər üçün Məşğulluq Strategiyası təsdiq edildi
  • 1557

Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 

2020–2025-ci illər üçün

TƏDBİRLƏR PLANI


Yüklə


Ümumi göstəricilər

Sənəd, Kitab və Sual gösətiriciləri

  • 500+Elektron sənəd
  • 100+Elektron kitab
  • 1000+Sual-Cavab