Əməyin mühafizəsi
Əsas səhifə / Əməyin mühafizəsi

Əməyin mühafizəsinə dair xidmətlər üzrə təklif

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 207-ci maddəsinə əsasən: “Əməyin mühafizəsi üzrə normativ hüquqi aktların tələbləri, əməyin mühafizəsi normaları, standartları, qaydaları əmək münasibətlərinin tərəfləri və digər fiziki və hüquqi şəxslər üçün məcburidir”.

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 215-ci maddəsinə əsasən: “Müəssisənin mülkiyyətçisi və işəgötürəni işçilərin iş yerlərində əməyin mühafizəsi normalarının və qaydalarının yerinə yetirilməsinə bilavasitə cavabdehdirlər”.

Əməyin mühafizəsi üzrə aşağıdakı təklifi edirik:

 • Müəssisədə əməyin mühafizəsi vəziyyətinin qiymətləndirilməsi;
 • Müəssisənin fəaliyyətinə uyğun vəzifələr üzrə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə bütün növ təlimatların (Giriş,ilkin,elektrik, yanğın təhlükəsizliyi, PEHM-lə iş və s.) hazırlanması;
 • Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə uyğun təlimat Jurnallarının tərtib edilməsi;
 • Əməyin mühafizəsi üzrə Giriş təlimatının keçirilməsi (Office Safety, Fire Safety, Electrical Safety, First Aid);
 • Yanğın təhlükəsizlik qaydalarının hazırlanması;
 • Biliklərin yoxlanılması üçün testlərin hazırlanması;
 • Əməyin mühafizəsi üzrə biliklərin yoxlanılmasının təşkil edilməsi üçün sənədləşmə (müvafiq protokollar, Əmrlər və s.);
 • Təhlükələrin müəyyən olunması və Risklərin Qiymətləndirilməsi vərəqinin hazırlanmaslı (Risk Assessment Sheet);
 • Risklərin azaldılması və qalıq risklərin idarə edilməsi (Risk Management)
 • Əməyin mühafizəsinə dair illik tədbirlər planının hazırlanması;
 • Cavabdeh şəxslərin əməyin mühafizəsinə dair vəzifə təlimatı;
 • Xəbərdarlıq işarələri üzrə tələblərin hazırlanması;
 • İşçilərin əməyin mühafizəsi qaydalarına uyğunluğuna nəzarət etmək;
 • Fərdi mühafizə vasitələri (FMV) ilə təminatın müəyyən olunması;
 • Müəssisənin 1 nəfər işçiyə təlimin keçirilməsi;
 • Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən əməyin mühafizəsi tələblərinə dair digər təkliflər.

Xidmətin qiyməti müəssisənin fəaliyyət sahəsindən və işçilərin sayından asılı olaraq dəyişir.

Qeyd: İşəgötürən Əməyin muhafizəsi qaydalarının pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 198-ci maddəsinə əsasən inzibati məsuliyyət daşıyır. 

Daha ətraflı məlumat üçün:   012-555-14-41 /  055-220-08-22

Ümumi göstəricilər

Sənəd, Kitab və Sual gösətiriciləri

 • 500+Elektron sənəd
 • 100+Elektron kitab
 • 1000+Sual-Cavab