Human is the best capital
HR PROSEDUR
Əsas səhifə / SƏNƏDLƏR
Başlıq Yüklənmə sayı Əlavə olunma tarixi Yüklə
1. interview worksheet 112 14 May 2019
2. Employee succestion form 64 14 May 2019
3. exit interview form 49 14 May 2019
4. interview score sheet 55 14 May 2019
5. interview sheet 57 14 May 2019
6. Interview Appointment Letter 36 14 May 2019
7. Free Reschedule Interview Appointment 28 14 May 2019
8. Free Interview Appointment Letter 30 14 May 2019
9. Free Interview Acknowledgement Letter 28 14 May 2019
10. Free Formal Interview Request Letter 26 14 May 2019
11. Confirmation of Interview Appointment 25 14 May 2019
12. Aplicant appraisal form questions 23 14 May 2019
13. Employee orientation checklist 53 14 May 2019
14. Orientation schedule 2 55 14 May 2019
15. Orientation schedule 48 14 May 2019
16. Checklist for new employee orientation 47 14 May 2019
17. Gross-dan Net-ə, Net-dən Gross-a 86 12 May 2019
18. Qüsur aktı 62 12 May 2019
19. Üzləşmə aktı 60 12 May 2019
20. Daxili intizam qaydaları ilə tanışlıq vərəqi 63 10 May 2019
21. İzahat verməkdən imtina olunmasına dair akt 66 10 May 2019
22. Yazılı İzahat forması 66 10 May 2019
23. Anbar və Kassa uçotu 416 13 Noyabr 2018
24. KPI passport 598 07 Noyabr 2018
25. MƏCBURİ DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTASI ÜZRƏ RÜBLÜK HESABAT 408 05 Noyabr 2018
26. 2019–2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası 350 30 Oktyabr 2018
27. İşçinin əlaqə məlumatı forması_Employee contact details form_AZE_ENG 592 14 Oktyabr 2018
28. Əmək haqqının hesablanması üzrə mütəxəssisin vəzifə təlimatı_Payroll specialist 593 14 Oktyabr 2018
29. İnsan resursları üzrə menecerin vəzifə təlimatı 683 14 Oktyabr 2018
30. Yazılı xəbərdarlıq_Written warning_Azərbaycan və İngilis dilində 471 14 Oktyabr 2018
31. İşçinin səriştəliyinin qiymətləndirmə vərəqəsi_Employee competency assessment record_AZE_ENG 561 14 Oktyabr 2018
32. İş fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və inkişaf forması_Performance Evaluation Form 502 14 Oktyabr 2018
33. Əmək pensiyası məlumat vərəqi (Pensiyaya çıxan işçi üçün doldurulur) 375 14 Oktyabr 2018
34. İŞDƏN ÇIXIŞ ZAMANI MÜSAHİBƏ FORMASI / EXIT INTERVIEW FORM_AZE_ENG 517 12 Oktyabr 2018
35. Təsisçilərin qərarı_Şirkət yaratmaq 384 19 Avqust 2018
36. Ezamiyyə vəsiqəsi_Business Trip_Azərbaycan və İngilis dilində 679 26 İyul 2018
37. İş vaxtı uçotu_tabel 875 07 İyul 2018
38. İşçinin işə gəlməməsi ilə bağlı AKT 690 29 İyun 2018
39. CV nümunəsi 191 29 Aprel 2018
40. İnsan Resurslarının planlaşdırılması_slayd 1265 26 Aprel 2018
41. Peer Review Questionnaire 507 26 Aprel 2018
42. Qualitative Performance Review 528 26 Aprel 2018
43. Şikayət və Təkliflər forması 468 26 Aprel 2018
44. NİZAM-İNTİZAM KOMİSSİYASINA MÜRACİƏT VƏ RƏY FORMASI 456 26 Aprel 2018
45. Ezamiyyət Xərcləri Hesabatı forması 557 26 Aprel 2018
46. Ezamiyyətlərin qeydiyyat forması 502 26 Aprel 2018
47. Fərdi Adaptasiya Qeydiyyat Forması 474 26 Aprel 2018
48. AYLIQ TƏLİM QEYDİYYAT FORMASI 539 26 Aprel 2018
49. TƏLİM PLANI 790 26 Aprel 2018
50. Struktur Bölmənin Əsasnaməsi 551 26 Aprel 2018
51. Xasiyyətnamə 738 14 Mart 2018
52. Təsisçilərin qərarı_direktor dəyişiklik 458 14 Mart 2018
53. Təlim qiymətləndirmə formu 587 14 Mart 2018
54. Təlim ehtiyyacı tələb formu 448 14 Mart 2018
55. Təhvil-təslim aktı 771 14 Mart 2018
56. Şirkət adından etibarnamə 471 13 Mart 2018
57. Sınaq müddəti rəsmi xəbərdarlıq 472 13 Mart 2018
58. Sınaqda işçinin planı 444 13 Mart 2018
59. Sınaqda işçinin dəyərləndirilməsi 485 13 Mart 2018
60. Ştat cədvəli 935 13 Mart 2018
61. Şəxsi uçot vərəqi_Kadr anket formu 588 13 Mart 2018
62. Namizədin qiymətləndirilməsi 517 13 Mart 2018
63. Məzuniyyət qrafiki_cədvəli 890 13 Mart 2018
64. İzahat forması 544 13 Mart 2018
65. İşsizlikdən sığorta üzrə hesabat forması 454 13 Mart 2018
66. İşə gəlməmək məktub 527 11 Mart 2018
67. İşçiyə tələbat forması 477 11 Mart 2018
68. İşə qəbul sxemi 788 11 Mart 2018
69. 5 saylı Statistik Hesabat 831 11 Mart 2018
70. 4 saylı Statistik Hesabat 401 11 Mart 2018
71. 3 saylı Statistik Hesabat 408 11 Mart 2018
72. 2 saylı Statistik Hesabat 514 11 Mart 2018
73. Fərdi adaptasiya proqramı 473 11 Mart 2018
74. Ezamiyyət vərəqəsi 469 11 Mart 2018
75. İşdən çıxış zamanı dövriyyə vərəqəsi 791 10 Mart 2018
76. Daxili təlimdə iştirak formu 445 10 Mart 2018
77. Adaptasiya prosesi 745 10 Mart 2018
78. İş yerindən arayış 839 10 Mart 2018
Cəmi: 78 nəticə
HRclub.az
TEL: +994552200822
site by