Elektron sistem
Əsas səhifə / Elektron sistem
DataHRM - Əmək haqqı modulu
 • 825

DataHRM - İnsan resursları idarəedilməsinin və eyni zamanda kadr kargüzarlığı əməliyyatlarının avtomatlaşdırılması üzrə hazırlanmış yerli proqram təminatıdır. 

Proqramın əsas üstünlüklərindən biri Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunvericiliyinin bütün tələbləri nəzərə alınaraq hazırlanması ilə yanaşı funksionallıq baxımından mükəmməl və praktik olmasıdır.

İnsan resursları sahəsinin bir çox funksionallığını əhatə etməklə bir çox modullardan ibarətdir ki, bunlardan da biri əmək haqqı moduludur.

Bu modul müəssisədə əmək haqqının hesablanması əməliyyatlarının A-dan Z-ə kimi tamamilə avtomatlaşmasına xidmət edir.

Əmək haqqı modulunun müəyyən funksionallıqları:

 • Hər işçini şəxsi kabineti
 • Əmək haqqı hesablanmasının tam Əmək Qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun qurulması
 • İstənilən formada növbəlilik cədvəllərinin və iş rejimlərinin yaradılması
 • İstənilən formada istehsalat təqvimlərinin yaradılması
 • İşçidən tutulmaların (aliment, kredit və s) avtomatik icra olunması
 • Əmək haqqı hesablanması ilə bağlı bildirişlərin və xəbərdarlıqların 
 • İşçinin mükafat və ya bonus sisteminin qurulması və avtomatik icra olunması
 • Digər bütün modullarla inteqrasiya olunmuş formada  avtomatik əlaqə sistemi
 • Sənəd şablonlarının yaradılması və redaktə olunması imkanı
 • 86 göstərici üzrə əmək haqqı hesablanması cədvəlinin avtomatik hesablanması
 • Əmək haqqı hesablanmasına təsir edən 55 dəyişənin istifadəçi tərəfindən redaktə edilməsi
 • Əmək haqqının ödənilməsi əməliyyatı ilə bağlı təsdiq mexanizminin qurulması
 • İş yerindən arayışın avtomatik hazırlanması və işçi tərəfindən şəxsi kabinetdən əldə edilməsi
 • İşçinin əmək haqqından çıxarışının avtomatik hazırlanması və işçi tərəfindən şəxsi kabinetdən əldə edilməsi
 • Toplu əmrlərin idxal edilməsi imkanı
 • Rüblük bəyannamənin avtomatik olaraq hazırlanması
 • Əmək haqqı ilə bağlı bütün hesabatlılığın avtomatik hazıllanması (Hesabat formalarını yaratmaq və redaktə imkanı)


Proqram təminatı haqqında daha ətraflı: www.hrm.az


Ümumi göstəricilər

Sənəd, Kitab və Sual gösətiriciləri

 • 500+Elektron sənəd
 • 100+Elektron kitab
 • 1000+Sual-Cavab