Human is the best capital
DIGƏR
Əsas səhifə / QANUNVERİCİLİK
Başlıq Yüklənmə sayı Əlavə olunma tarixi Yüklə
1. Peşəkar mühasib sertifikatının (PMS) verilməsi üçün keçiriləcək imtahan suallarının nümunəsi_RƏSMİ 291 03 Fevral 2021
2. 2020-2022-ci illər üçün Baş Kollektiv Saziş 761 26 Mart 2020
3. Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2020–2025-ci illər üçün TƏDBİRLƏR PLANI 260 14 Fevral 2020
4. 2020-ci ildə Vergi Məcəlləsində edilmiş dəyişikliklər suallar və cavablarda (Rəsmi nəşr) 672 09 Yanvar 2020
5. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların övladlığa götürülməsi QAYDALARI 456 05 Dekabr 2019
6. Əmək müqaviləsinin bağlanmasında hüquqi və inzibati prosedurlar_rəsmi nəşr 1198 16 Aprel 2019
7. Hüquqi şəxslərin 1 prosedurla onlayn dövlət qeydiyyatı 570 16 Aprel 2019
8. Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında” 185 nömrəli Konvensiya 578 16 Yanvar 2019
9. "Analığın mühafizəsi haqqında" 183 nömrəli Konvensiya 610 16 Yanvar 2019
10. "Kişi və qadın işçilər - ailə vəzifələri olan işçilər üçün bərabər imkanlar və bərabər rəftar haqqında" 156 nömrəli Konvensiya 576 16 Yanvar 2019
11. "İcbari əməyin ləğv edilməsi haqqında" 105 saylı Konvensiyası 563 16 Yanvar 2019
12. "Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi haqqında" 129 saylı Konvensiyası və "Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında" 81 saylı Konvensiyası 562 16 Yanvar 2019
13. "Əlillərin hüquqları haqqında" Konvensiya 624 16 Yanvar 2019
14. Vergilər Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər suallar və cavablarda 100 578 25 Dekabr 2018
15. Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas sorğu kitabçası 856 29 Aprel 2018
16. Teatr, konsert, sirk müəssisələrində olan fəhlə peşələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 827 29 Aprel 2018
17. Səhiyyə sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin və fəhlə peşələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 885 29 Aprel 2018
18. Şəhər, qəsəbə və əhali yaşayan ərazilərdə qaz, su təchizatı və tullantı sularının axıdılması və yaşıllaşdırma təsərrüfatlarına aid olan fəhlə peşələrinin və işlərin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 694 29 Aprel 2018
19. Rabitə və yüksək texnologiyalar sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 830 29 Aprel 2018
20. Şəhər, qəsəbə və əhali yaşayan ərazilərdə qaz, su təchizatı və tullantı sularının axıdılması və yaşıllaşdırma təsərrüfatlarına aid olan fəhlə peşələrinin və işlərin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 636 29 Aprel 2018
21. Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 719 29 Aprel 2018
22. Meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsi üzrə fəhlə peşələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 774 29 Aprel 2018
23. Mədəni-maarif, turizm müəssisələrində olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 769 29 Aprel 2018
24. Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında ƏSASNAMƏ 903 29 Aprel 2018
25. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 29.11.2002 667 29 Aprel 2018
26. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 17.06.2003 658 29 Aprel 2018
27. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 29.11.2000 626 29 Aprel 2018
28. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 23.02.2000 602 29 Aprel 2018
29. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 21.06.2010 649 29 Aprel 2018
30. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 15.07.2011 655 29 Aprel 2018
31. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 01.03.2001 642 29 Aprel 2018
32. “KƏND TƏSƏRRÜFATI SAHƏSİNƏ AİD OLAN QULLUQÇU VƏZİFƏLƏRİNİN VAHİD TARİF-İXTİSAS SORĞU KİTABÇASI” 985 26 Aprel 2018
33. “İş yerinə dair arayışın verilməsi üzrə inzibati reqlament”in təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI QƏRAR 789 26 Aprel 2018
34. Uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən müavinətin artırılması haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 672 26 Aprel 2018
35. “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ NAZİRLİYİ QƏRAR 717 26 Aprel 2018
36. İŞÇİLƏRİN EZAMİYYƏ QAYDALARI 1025 26 Aprel 2018
37. İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında KONVENSİYA 690 26 Aprel 2018
38. Gecə vaxtı yerinə yetirilən işə və çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqının ödənilməsi barədə İZAHAT 877 26 Aprel 2018
39. Fəhlə peşələri və işlərin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 8666 26 Aprel 2018
40. “Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə AZƏRBAYCAN 696 26 Aprel 2018
Cəmi: 40 nəticə
HRclub.az
TEL: +994552200822
site by