Human is the best capital
DIGƏR
Əsas səhifə / QANUNVERİCİLİK
Başlıq Yüklənmə sayı Əlavə olunma tarixi Yüklə
1. 2020-2022-ci illər üçün Baş Kollektiv Saziş 17 26 Mart 2020
2. Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2020–2025-ci illər üçün TƏDBİRLƏR PLANI 41 14 Fevral 2020
3. 2020-ci ildə Vergi Məcəlləsində edilmiş dəyişikliklər suallar və cavablarda (Rəsmi nəşr) 455 09 Yanvar 2020
4. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların övladlığa götürülməsi QAYDALARI 252 05 Dekabr 2019
5. Əmək müqaviləsinin bağlanmasında hüquqi və inzibati prosedurlar_rəsmi nəşr 707 16 Aprel 2019
6. Hüquqi şəxslərin 1 prosedurla onlayn dövlət qeydiyyatı 359 16 Aprel 2019
7. Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında” 185 nömrəli Konvensiya 355 16 Yanvar 2019
8. "Analığın mühafizəsi haqqında" 183 nömrəli Konvensiya 374 16 Yanvar 2019
9. "Kişi və qadın işçilər - ailə vəzifələri olan işçilər üçün bərabər imkanlar və bərabər rəftar haqqında" 156 nömrəli Konvensiya 362 16 Yanvar 2019
10. "İcbari əməyin ləğv edilməsi haqqında" 105 saylı Konvensiyası 351 16 Yanvar 2019
11. "Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi haqqında" 129 saylı Konvensiyası və "Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında" 81 saylı Konvensiyası 344 16 Yanvar 2019
12. "Əlillərin hüquqları haqqında" Konvensiya 389 16 Yanvar 2019
13. Vergilər Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər suallar və cavablarda 100 360 25 Dekabr 2018
14. Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas sorğu kitabçası 571 29 Aprel 2018
15. Teatr, konsert, sirk müəssisələrində olan fəhlə peşələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 561 29 Aprel 2018
16. Səhiyyə sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin və fəhlə peşələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 490 29 Aprel 2018
17. Şəhər, qəsəbə və əhali yaşayan ərazilərdə qaz, su təchizatı və tullantı sularının axıdılması və yaşıllaşdırma təsərrüfatlarına aid olan fəhlə peşələrinin və işlərin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 434 29 Aprel 2018
18. Rabitə və yüksək texnologiyalar sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 442 29 Aprel 2018
19. Şəhər, qəsəbə və əhali yaşayan ərazilərdə qaz, su təchizatı və tullantı sularının axıdılması və yaşıllaşdırma təsərrüfatlarına aid olan fəhlə peşələrinin və işlərin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 398 29 Aprel 2018
20. Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 458 29 Aprel 2018
21. Meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsi üzrə fəhlə peşələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 504 29 Aprel 2018
22. Mədəni-maarif, turizm müəssisələrində olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 493 29 Aprel 2018
23. Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında ƏSASNAMƏ 551 29 Aprel 2018
24. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 29.11.2002 420 29 Aprel 2018
25. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 17.06.2003 403 29 Aprel 2018
26. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 29.11.2000 384 29 Aprel 2018
27. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 23.02.2000 382 29 Aprel 2018
28. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 21.06.2010 389 29 Aprel 2018
29. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 15.07.2011 421 29 Aprel 2018
30. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 01.03.2001 397 29 Aprel 2018
31. “KƏND TƏSƏRRÜFATI SAHƏSİNƏ AİD OLAN QULLUQÇU VƏZİFƏLƏRİNİN VAHİD TARİF-İXTİSAS SORĞU KİTABÇASI” 561 26 Aprel 2018
32. “İş yerinə dair arayışın verilməsi üzrə inzibati reqlament”in təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI QƏRAR 478 26 Aprel 2018
33. Uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən müavinətin artırılması haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 426 26 Aprel 2018
34. “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ NAZİRLİYİ QƏRAR 455 26 Aprel 2018
35. İŞÇİLƏRİN EZAMİYYƏ QAYDALARI 570 26 Aprel 2018
36. İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında KONVENSİYA 443 26 Aprel 2018
37. Gecə vaxtı yerinə yetirilən işə və çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqının ödənilməsi barədə İZAHAT 553 26 Aprel 2018
38. Fəhlə peşələri və işlərin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 1754 26 Aprel 2018
39. “Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə AZƏRBAYCAN 412 26 Aprel 2018
Cəmi: 39 nəticə
HRclub.az
TEL: +994552200822
site by