Human is the best capital
DIGƏR
Əsas səhifə / QANUNVERİCİLİK
Başlıq Yüklənmə sayı Əlavə olunma tarixi Yüklə
1. Əmək müqaviləsinin bağlanmasında hüquqi və inzibati prosedurlar_rəsmi nəşr 445 16 Aprel 2019
2. Hüquqi şəxslərin 1 prosedurla onlayn dövlət qeydiyyatı 300 16 Aprel 2019
3. Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında” 185 nömrəli Konvensiya 297 16 Yanvar 2019
4. "Analığın mühafizəsi haqqında" 183 nömrəli Konvensiya 312 16 Yanvar 2019
5. "Kişi və qadın işçilər - ailə vəzifələri olan işçilər üçün bərabər imkanlar və bərabər rəftar haqqında" 156 nömrəli Konvensiya 306 16 Yanvar 2019
6. "İcbari əməyin ləğv edilməsi haqqında" 105 saylı Konvensiyası 298 16 Yanvar 2019
7. "Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi haqqında" 129 saylı Konvensiyası və "Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında" 81 saylı Konvensiyası 294 16 Yanvar 2019
8. "Əlillərin hüquqları haqqında" Konvensiya 326 16 Yanvar 2019
9. Vergilər Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər suallar və cavablarda 100 309 25 Dekabr 2018
10. Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas sorğu kitabçası 441 29 Aprel 2018
11. Teatr, konsert, sirk müəssisələrində olan fəhlə peşələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 464 29 Aprel 2018
12. Səhiyyə sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin və fəhlə peşələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 390 29 Aprel 2018
13. Şəhər, qəsəbə və əhali yaşayan ərazilərdə qaz, su təchizatı və tullantı sularının axıdılması və yaşıllaşdırma təsərrüfatlarına aid olan fəhlə peşələrinin və işlərin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 365 29 Aprel 2018
14. Rabitə və yüksək texnologiyalar sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 379 29 Aprel 2018
15. Şəhər, qəsəbə və əhali yaşayan ərazilərdə qaz, su təchizatı və tullantı sularının axıdılması və yaşıllaşdırma təsərrüfatlarına aid olan fəhlə peşələrinin və işlərin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 338 29 Aprel 2018
16. Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 383 29 Aprel 2018
17. Meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsi üzrə fəhlə peşələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 397 29 Aprel 2018
18. Mədəni-maarif, turizm müəssisələrində olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 389 29 Aprel 2018
19. Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında ƏSASNAMƏ 438 29 Aprel 2018
20. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 29.11.2002 355 29 Aprel 2018
21. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 17.06.2003 346 29 Aprel 2018
22. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 29.11.2000 331 29 Aprel 2018
23. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 23.02.2000 325 29 Aprel 2018
24. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 21.06.2010 331 29 Aprel 2018
25. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 15.07.2011 348 29 Aprel 2018
26. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN QƏRARI 01.03.2001 335 29 Aprel 2018
27. “KƏND TƏSƏRRÜFATI SAHƏSİNƏ AİD OLAN QULLUQÇU VƏZİFƏLƏRİNİN VAHİD TARİF-İXTİSAS SORĞU KİTABÇASI” 455 26 Aprel 2018
28. “İş yerinə dair arayışın verilməsi üzrə inzibati reqlament”in təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI QƏRAR 404 26 Aprel 2018
29. Uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən müavinətin artırılması haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 352 26 Aprel 2018
30. “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ NAZİRLİYİ QƏRAR 362 26 Aprel 2018
31. İŞÇİLƏRİN EZAMİYYƏ QAYDALARI 454 26 Aprel 2018
32. İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında KONVENSİYA 367 26 Aprel 2018
33. Gecə vaxtı yerinə yetirilən işə və çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqının ödənilməsi barədə İZAHAT 458 26 Aprel 2018
34. Fəhlə peşələri və işlərin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 1041 26 Aprel 2018
35. “Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə AZƏRBAYCAN 342 26 Aprel 2018
Cəmi: 35 nəticə
HRclub.az
TEL: +994552200822
site by