Human is the best capital
Təşkilatlar aprel ayının 30-dan gec olmayaraq bu məlumatları rəsmi açıqlamalıdırlar
Əsas səhifə / BLOG / Təşkilatlar aprel ayının 30-dan gec olmayaraq bu məlumatları rəsmi açıqlamalıdırlar

“Büdcə təşkilatlarının, dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin, büdcədənkənar dövlət fondlarının, səhmlərinin (paylarının) 30 faizi və ya daha artıq hissəsi dövlətə məxsus olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin illik maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlarının, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra, müvafiq olaraq sonrakı ilin aprel ayının 30-dan gec olmayaraq açıqlamalıdırlar.

Qaydası və Formalar aşağıdakı linkdə : https://cabmin.gov.az/az/document/3151/ 

HRclub.az
TEL: +994552200822
site by