Qanunvericilik
Əsas səhifə / Qanunvericilik
İş və istirahət günlərinin yeri dəyişdirildi
  • 3608

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ

Q Ə R A R № 90

İş və istirahət günlərinin yerinindəyişdirilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə dəyişiklikedilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 8 dekabrtarixli 194-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında”Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 dekabr tarixli489 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsinə əsasən AzərbaycanRespublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:İş və istirahət günlərinin ardıcıl olmasını təmin etməkməqsədilə 2020-ci ilin 29 mart istirahət günü ilə 27 mart iş günününyeri dəyişdirilsin.


Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

Əli Əsədov 


Bakı şəhəri, 12 mart 2020-ci il 


Mənbə https://cabmin.gov.az/az/document/4322/Ümumi göstəricilər

Sənəd, Kitab və Sual gösətiriciləri

  • 500+Elektron sənəd
  • 100+Elektron kitab
  • 1000+Sual-Cavab