SORĞU

TEST

İşəgötürənin təşəbbüsü ilə işçi onun razılığı olmadan hansı müddətə müvəqqəti başqa işə keçirilə bilər?