SORĞU

TEST

Məzuniyyətin verilməsi barədə əmr (sərəncam, qərar) məzuniyyətin başlanmasına neçə gün qalmış verilir?